Saturday, October 30, 2010

YA’ ZAWAIDMd. Faizal bin Chik
(M101211319)


Pada bab Ya Zawaid, Imam Yaakub akan mengithbatkan hurufya (ي) sama ada ketika waqaf ataupun wasal.

Contoh:
i. (تَنْظُرُونِ) dibaca (تَنْظُرُونِى)
ii. (فَارْهَبُونِ) dibaca (فَارْهَبُونِى)
iii. (فَاتَّقُونِ)dibaca (فَاتَّقُونِى)

Dan seumpamanya di dalam al-Quran kecuali kalimah(يَتَّقِ) di dalam surah Yusuf, huruf Ya (ي) tersebut dihazafkan.

No comments:

Post a Comment