Sunday, October 24, 2010

BAB IDGHAM SOGHIR


Mohd Rasyidi bin Mahfuz
(M101112719)

1. Imam Abu Jaafar dan Yakub baca dengan Izhar(jelas) pada Zalذ))Iz( إذ) 6 huruf dan juga membaca Izhar(jelas) pada Dal(د)Qad( قد), pada 8 huruf.

2. Imam Kholaf pula akan mengizharkan huruf Ta Ta’nis( ت) apabila bertemu huruf Tha(ث).

3. Imam Kholaf pula akan membaca Idgham huruf Ta Ta’nis( ت) bertemu dengan baki huruf lain iaitu, س ص ز ظ ج

4. Pada bab Lam Hal ( ل) ( هل) dan bab Bal (بل ), Imam Kholaf akan membaca Izhar(Jelas) sama ada Bal (بل ) bertemu huruf (س) dan ( هل) bertemu huruf (ث) atau ( هل) dan (بل ) bertemu huruf ( ت).

5. Imam Kholaf akan membaca Izhar apabila huruf (ث) bertemu huruf ( ت) pada seluruh al-Quran. Seperti contoh ( لبثت).

6. Imam Yakub pula akan membaca dengan Izhar(Jelas) pada semua keadaan iaitu –pada bab Zalذ))Iz( إذ), Dal(د)Qad( قد), dan bab
Ta Ta’nis( ت).

7. Imam Rauh akan baca Idgham pada kalimah (أخذتم) atau ( أخذت)

No comments:

Post a Comment