Saturday, October 30, 2010

YA IDHOFAHMuhammad Khair Najhan bin Jalil
(M101117119)

Mohd Hanafi bin Yusop
(M101116719)


Abu Jaafar akan menghidupkan (membariskan) huruf YaIdofah (ي) yang sukun (ﹿ) apabila bertemu dengan huruf hamzah Qato’(ﺀ) samaada:

a)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris atas ﹷ

أَعْلَمإِنِّي dibaca أَعْلَمإِنِّيَ


b)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris bawah ﹻ

كُنْتُمْإِنْبَنَاتِي dibaca كُنْتُمْإِنْبَنَاتِيَ


c)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris depan ﹹ

أُعِيذُهَاإِنِّي dibaca أُعِذُهَاّإِنِّيَ


DalambabYaIdofah, Imam YaakubakanmembacasepertiriwayatHafsiaitudisukunkan (ﹿ); tidaksepeririwayat Abu ‘Amru yang membariskan (ﹹﹻﹷ)-samaadahurufhamzahQato’ tersebutberbarisatas (ﹷ), bawah (ﹻ) ataudepan (ﹹ).

Contoh:
أَعْلَمُإِنِّيَ , إِنْبَنَاتِي, أُعِيذُهَاإِنِّي

1 comment:

  1. Assalamualikum.
    Saya.Hj Sadli ingin bertanya di mana saya boleh bertalaggi bersanad di dalam bacaa Riwayat Ad'Duri an Imam Kisaei di Kawasan Johor Bahru.

    ReplyDelete