Thursday, August 26, 2010

BAB BASMALAH DAN UMMUL QURAN

Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)Bab Basmalah


Imam Abu Jaafar
 • Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran:Membaca basmalah antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah.
Dalil adDurrah dalam bab basmalah :


وبسمل بين سورتين ( أ ) ئمة

Imam Yaakub
 • Membaca basmalah dan tanpa basmalah ( saktah dan wasol ) antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah ( tanpa Basmalah )

Dalil adDurrah dalam bab basmalah :

فاءن خالفوا أذكر وإلا فأهملا
Imam Kholaf


 • Manhaj Imam Kholaf banyak persamaan dengan manhaj Imam Hamzah.

Tidak membaca basmalah antara 2 surah.
Bab Ummul Quran


Imam Abu Jaafar

 • Pada kalimah مالك di dalam surah al-Fatihah , Abu Jaafar akan menghazafkan alif ( ا ) dan dibaca ( ملك )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز

 • Membaca dengan silah pada semua mim jama’ ketika wasol iaitu pada kalimah ( هم ,هم , كم ، ( تم

Dalil adDurah dalam bab Ummul Quran :وصل ضم ميم الجمع ( أ ) صل
Imam Yaakub


 • Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah,Imam Yaakub akan mengisbatkan huruf alif ( ا ) selepas huruf mim م )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز • Pada kalimah ( الصراط ) sama ada ( ال ) ataupun tidak , riwayat Ruwais akan membaca dengan sin ( س ) menjadi ( السراط ) pada seluruh al-Quran.

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :وبالسين ( ط ) ب • Imam Yaakub akan mendommahkan ( ʼ ) huruf Ha Dhomir ( ھ ) sama ada huruf Ha Dhomir ( ھ ) tersebut jama’ muzakkar atau jama’ muannas atau muthanna dengan syarat sebelumnya ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ).

Dalil adDurrah dalam bab Ummul Quran :والضم في الهاء (ﺣ) للا عن الياء إن تسكن سوى الفر • Jika mim jama’ bertemu dengan huruf hamzah wasol (ﭐ ) maka Imam Yaakub akan membaca dengan dua wajah :


 1. Jika sebelum huruf ha ( ھ ) ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf ha ( ھ )tersebut akan didhommahkan.

 2. Jika sebelum huruf ha ( ھ ) tiada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf mim م ) ) akan dikasrahkan.

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran:وقبل سا كن أتبعا (ﺣ) ز
Imam Kholaf • Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah , imam Kholaf akan membaca dengan ithbat Alif ( ا )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز

 • Pada kalimah ( صراط ) dan (الصراط ) yang terdapat pada seluruh alQuran. Imam Kholaf akan membaca dengan shad ( ص )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :والصراط (ف) ﻪ اسجلا

 • Imam Kholaf akan membaca dengan kasrah huruf Ha ( ھ ) pada kalimah ( عليهم ) إليهم ) dan ( لديهم )

Dalil adDurrah dalam bab Ummul Quran :واكسر عليهم إليهم

No comments:

Post a Comment